Praktijk voor Integratieve Kindertherapie - Boodschap
Kosten: 

Het tarief is € 70,- per keer voor elk van deze onderdelen: 
• Intake 
• Sessie 
• Tussentijds en evaluerend gesprek 
• Schoolondersteuning
 
Een uitgewerkt verslag kost € 50,-
Telefonische gesprekken langer dan 15 minuten worden naar rato (€ 70,- per uur) in rekening gebracht
 
Betalingswijze is per maandelijkse factuur.
 
Gemaakte afspraken dienen telefonisch (ook voicemail) minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Annuleringen op korte termijn worden in rekening gebracht.
 
Voor aanvang van de therapie dient u een behandelovereenkomst te tekenen. Hierin staan de afspraken die zijn gemaakt.

Omgang met gegevens van cliënten:

Ik richt als behandelende therapeut een dossier in voor de cliënt (verplicht vanuit de WGBO). Dit dossier bevat aantekeningen over gezondheid en mogelijk over uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen. Indien nodig en in het belang van de behandeling, kan er informatie bij de huisarts/specialist/school worden ingewonnen en eventueel kan gedurende de behandeling, of achteraf, verslag gedaan aan de huisarts/specialist/school. Dit gebeurt alleen na overleg met en met verkregen toestemming van de cliënt of ouders/voogd.

Ik heb de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de gegevens in het dossier niet verloren gaan en niet toegankelijk zijn voor anderen. Daarmee wordt per 25 mei 2018 aangesloten op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De gegevens uit het dossier kunnen voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
  • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurd alleen met u expliciete toestemming.
  • Voor de financiële administratie zodat ik een factuur kan opstellen. Op de nota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u de nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar. (naam, adres, woonplaats, geboortedatum. behandelingsdata, korte omschrijving van behandeling met prestatiecode en kosten consult).
  • In het geval van intervisie, supervisie en collegiaal overleg kan onder toestemming, maar zonder naam en toenaam, de cliënt worden besproken. 
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist 15 jaar bewaard. De cliënt/ ouder kan aangeven dat hij/zij wil dat het dossier na behandeling vernietigd wordt.

Praktijk de Zonnesteen (KvK 37149353) is aangesloten bij beroepsvereniging de VIT (registratie 455.14.A) en koepelvereniging RBCZ (licentienummer 205046R). Hierdoor worden de sessies door een groot aantal zorgverzekeraars deels vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Informeer hiervoor bij uw zorgverzekering.

Tevens zijn wij aangesloten bij het instituut voor klachten- en geschillenafhandeling, het SCAG. Het SCAG biedt een zorgvuldige en deskundige begeleiding bij klachten.


   Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint